Wonen & Zorg

Een belangrijk uitgangspunt van Grasboom Veenendaal is dat er gekozen is voor een woonvorm waarbij het wonen en de zorg van elkaar gescheiden is:

 • Grasboom Veenendaal heeft een collectief contract afgesloten met WoondroomZorg B.V. als zorgleverancier.
 • De bewoners sluiten een individueel zorgcontract af met Grasboom Veenendaal.
 • De bewoners sluiten een individueel huurcontract af met Patrimonium woonservice,

Grasboom Veenendaal  is formeel zorgaanbieder en voldoet aan de definitie en voorwaarden van een wooninitiatief, waarmee bewoners in aanmerking komen voor een toeslag op hun PGB, ter grootte van € 333,33 per maand. Deze voorwaarden zijn als volgt:

 • Er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners die een PGB ontvangen voor tenminste de functies persoonlijke verzorging en begeleiding individueel.
 • De bewoners bundelen de PGB’s om hiermee gezamenlijk de zorg in te kopen.
 • De bewoners wonen zelfstandig op adressen binnen een straal van 100 meter, waarin tenminste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is, die geschikt is om de bewoners in de gelegenheid te stellen samen activiteiten te ontplooien.

Uitgangspunten voor deze woonvorm zijn:

 • Veiligheid
 • Ontplooiingsmogelijkheden
 • Zelfstandige woonruimte ‘eigen voordeur’
 • Gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten
 • Respect voor ‘eigenheid’ en zelfstandigheid
 • Zorg op maat (zorgindicatie GGZ3 of 4)
 • Geregeld afstemming en toetsing van de zorg
 • Begeleid wonen
 • In nabijheid van het openbaar vervoer
 • Stadscentrum, winkels e.d. goed bereikbaar
 • Woonproject voor 11 jongvolwassenen v.a. 18 jaar (min. instroom leeftijd)
 • Betrokkenheid bij woonomgeving