De Grasboom

Stichting De Grasboom is begin 2006 ontstaan uit een werkgroep van de Nederlandse Vereninging voor Autisme afdeling Utrecht en is opgericht op 21 juni 2006. Ouders en naastbetrokkenen, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding te realiseren ten behoeve van jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS).

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting, waaronder andere stichtingen en nieuwe woonprojecten zelfstandig kunnen functioneren. Het bestuur van Stichting De Grasboom bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten stichtingen.

Waarom de naam Grasboom?

Kenmerkend voor grasbomen is dat zij alleen of in kleine groepjes voorkomen. Stichting De Grasboom vindt dit kenmerkend voor hoe mensen met autisme in de samenleving staan.

De grasboom (Xanthorrhoea) is een merkwaardig soort plant die aan een palmboom doet denken. image003De plant is verwant aan lelies, maar wordt tot een afzonderlijke familie gerekend, de Xanthorrhoeaceae.
Het is een inheemse plant die uitsluitend in Australië groeit.

Een grasboom kan 600 jaar oud worden en een hoogte bereiken van ruim 4 meter. Als de plant begint te groeien wordt er pas na tien jaar iets zichtbaar dat op een stam lijkt. Per jaar kan een grasboom 2 centimeter groeien met een maximum van 1 meter per 100 jaar. Uniek is dat grasbomen bosbranden overleven. Vooral na een bosbrand gaat de plant bloeien en zich middels zaden voortplanten. Vanwege de zwartgeblakerde stam wordt de grasboom ook wel blackboy genoemd.

De bloem kan 1 tot 3 meter worden en groeit als een stengel uit de graskruin. Deze bloem trekt vele honing etende vogels en insecten aan. De bloeitijd duurt van augustus tot november. Destijds maakten Aboriginals van de bloemstengels speren.