Contra indicaties

Wanneer er naast ASS sprake is van een bijkomende stoornis, zoals hieronder beschreven, moet deze stabiel zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing bij Grasboom Veenendaal. Deze stabiliteit moet vastgesteld worden door een ter zake kundige psychiater en/of GZ psycholoog. Daarnaast zal er altijd overleg plaatsvinden of Grasboom Veenendaal de juiste woonvorm voor de kandidaat is.

Er is sprake van een contra indicaties, indien er sprake is van:

  • Een bijkomende stoornis en/of lichamelijke beperking die de begeleiding en overig functioneren in de weg staat.
  • Actief middelengebruik (drugs, zoals nader omschreven in het huishoudelijk reglement).
  • Ernstig fysiek- en/of verbaal agressief gedrag, die de begeleiding en overig sociaal functioneren in de weg staat.
  • Ernstig storende tics.
  • Structurele financiële problemen.
  • Zie naast de bovenstaande punten ook het bewonersprofiel van De Grasboom.