Bewonersprofiel

Jongvolwassenen die bij Grasboom Veenendaal willen gaan wonen, moeten onder meer voldoen aan het volgende bewonersprofiel;

 • Instroomleeftijd van de bewoner ligt tussen de 18 en ca. 30 jaar.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een gemiddelde tot hoge intelligentie.
 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen.
 • Bewoner kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.) en veiligheid van de groep (afhankelijk van de woonsituatie).
 • Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig.
 • Bewoner heeft een baan, dagbesteding buitenshuis of een proces in gang gezet ter verkrijging van een dagbesteding.
 • Bewoner heeft een eigen inkomen, van welke aard dan ook, dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen en in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.
 • Bewoner staat open voor begeleiding. De begeleiding is gericht op ontwikkeling van de bewoner naar maximaal haalbare zelfstandigheid. De doelen worden vastgesteld in het individuele begeleidingsplan.
 • Bewoner krijgt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding, afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner.
 • Bewoner woont niet samen.
 • Bewoner is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige zorgindicatie.
 • Bewoner vertoont geen gedrag dat het voortbestaan van het project in gevaar brengt.
 • Zie naast de bovenstaande punten ook het bewonersprofiel van De Grasboom.