Actieve betrokkenheid bij Grasboom Veenendaal

Grasboom Veenendaal is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met  ASS. Het is een initiatief van een groep enthousiaste ouders dat nu ruim zeven jaar actief is.

Ons woonproject wordt geleid door het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn er verschillende commissies. De commissies ‘Wonen en onderhoud’, ‘Wijkbelangen Veenendaal-Oost’, ‘WMO’ en ‘Zorg’ komen regelmatig samen om de actuele ontwikkelingen te bespreken en om elkaar te inspireren. De commissie “Communicatie en PR’ werkt aan de actualisatie van deze website, maar is ook betrokken bij nieuwe activiteiten.

Bij ons woonproject is regelmatig hulp nodig. Er wordt een beroep gedaan op de inzet en een positieve inbreng van ouders en/of naastbetrokkenen en/of soms van de bewoners zelf. De bewoners zelf hebben een activiteitencommissie opgezet.

Ieder Grasboomproject participeert daarnaast in een of meerdere overkoepelende Grasboom-werkgroepen. Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief: ‘PR en Communicatie’, ‘Wachtlijstcommissie’, ‘WMO’, ‘Financien’ en  ’Zorg’.  Het vraagt wat tijd en energie, maar dat is het doel meer dan waard. Het is vooral inspirerend om met elkaar ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en gezamenlijk op te trekken in projectoverstijgende onderwerpen.