Welkom op de website van Grasboom Veenendaal

Grasboom Veenendaal is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) die zelfstandig willen wonen. Dit ouderinitiatief is gebaseerd op neutrale grondslag met respect voor ieders levensovertuiging.

Grasboom Veenendaal is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Deze site is bedoeld om woningzoekenden die ingeschreven staan bij de Grasboom, toekomstige bewoners, ouders, de WERV-gemeenten en andere belangstellenden, te informeren over dit woonproject in Veenendaal

2014-09-27 16.08.41-2

 

 

De feestelijke opening vond plaats op 27 september 2014

 

 

 

 

Ons project (gestart in voorjaar 2014) ligt aan de rand van de Gemeente Veenendaal op de bovenste verdieping van een appartementencomplex. Het is er rustig en landelijk. Bij Grasboom Veenendaal wonen vrouwen en mannen, variërend in leeftijd van 25 tot 32 jaar (gemiddelde leeftijd is 27 jaar) zelfstandig in hun appartement. Alle elf appartementen zijn momenteel bewoond.
De bewoners studeren, werken of doen vrijwilligerswerk. Zij hebben soms hulp nodig bij het vinden en behouden van een goede dagbesteding. In de afgelopen jaren hebben bijna alle bewoners een zingeving buitenshuis gevonden.
Het project wordt door onze bewoners ervaren als een veilige omgeving. Naar de begeleiding toegaan voor hulp of met een vraag, wordt makkelijk gedaan. De bewoners van ons project zien zich als een groep individuen die regelmatig iets samen doet, het is niet verplicht maar wordt wel gestimuleerd. De begeleiders zijn alert op vereenzaming.
Bij ons project vinden we zelfstandig worden belangrijk. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en dit kan op den duur tot uitstroom leiden. Er is geen tijd afgesproken waarop een bewoner moet uitstromen.
Wij vinden het belangrijk dat bewoners en ouders meedoen en een bijdrage leveren aan hun woonomgeving en de organisatie. Ouders zijn (ieder op hun eigen manier en naar draagkracht) actief betrokken. De leden van het bestuur en woon-, WMO-, zorg- en PR commissies hebben ieder een eigen taak. Onze ouders vormen een groep; samen de schouders eronder.

Heeft u belangstelling voor Grasboom Veenendaal?  

Neem dan contact op met ons op via info@grasboomveenendaal.nl

 

Nieuwsflits