Welkom op de website van Grasboom Veenendaal

Grasboom Veenendaal is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) die zelfstandig willen wonen. Ons ouderinitiatief is gebaseerd op neutrale grondslag met respect voor ieders levensovertuiging.

Grasboom Veenendaal is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Deze site is bedoeld om woningzoekenden die ingeschreven staan bij de Grasboom, toekomstige bewoners, ouders, de WERV-gemeenten en andere belangstellenden, te informeren over dit woonproject in Veenendaal

2014-09-27 16.08.41-2

 

 

De feestelijke opening vond plaats op 27 september 2014

 

 

 

 

Ons project (gestart in voorjaar 2014) ligt aan de rand van de Gemeente Veenendaal op de bovenste verdieping van een appartementencomplex. Het is er rustig en landelijk. Op onze verdieping wonen 11 vrouwen en mannen, variërend in leeftijd van 25 tot 33 jaar (gemiddelde leeftijd is 28 jaar) en ieder zelfstandig in hun eigen appartement. Alle appartementen zijn momenteel bewoond.
De bewoners studeren, werken of doen vrijwilligerswerk. Zij hebben soms hulp nodig bij het vinden en behouden van een goede dagbesteding. Vrijwel alle bewoners hebben inmiddels een zingeving buitenshuis gevonden.
De bewoners ervaren hun woonomgeving als veilig. Hulp vragen aan de begeleiding of hen benaderen met een vraag, wordt makkelijk gedaan. De bewoners zien zich als een groep individuen die regelmatig iets samen doet, zoals samen eten en activiteiten in het weekend. Gezamenlijk iets doen is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. De begeleiders zijn alert op vereenzaming.
Wij vinden het groeien naar zelfstandigheid belangrijk. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en dit kan op den duur tot uitstroom leiden. Er is geen tijd afgesproken waarop een bewoner moet uitstromen.
Ook verlangen wij van bewoners en ouders om een bijdrage te leveren aan hun woonomgeving en de organisatie. Ouders zijn (ieder op hun eigen manier en naar draagkracht) daarom actief betrokken. De leden van het bestuur en woon-, WMO-, zorg- en pr- commissies hebben ieder een eigen taak. Onze ouders vormen een groep; samen de schouders eronder.

Heeft u belangstelling voor Grasboom Veenendaal?  

Neem dan contact op met ons op via info@grasboomveenendaal.nl

 

Nieuwsflits