Welkom op de website van Grasboom Veenendaal

Per 1 maart 2019 komt bij Grasboom Veenendaal een prachtig hoekappartement beschikbaar

Het appartement heeft een ruime woonkamer, slaap- en studeerkamer, keuken, badkamer, toilet, berging (met wasmachine aansluiting) en een balkon rondom met mooi uitzicht!
Op de begane grond heeft het appartement nog een berging (voor de fiets, etc.)

De netto huur bedraagt ca € 660,- per maand, inclusief servicekosten. (Hiervoor kan huurtoeslag aangevraagd worden). De kosten voor begeleiding betaal je met je Pgb.

Voor de huur van de woning sluit je een individueel huurcontract af (met koppelbeding voor Zorgafname bij de stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal) met de verhuurder, stichting Patrimonium Woonservice. Grasboom-Veenendaal-hoekappartement

Ons wooninitiatief heeft de beschikking over een gemeenschappelijke ruimte met een ruime keuken en zithoek, o.a. om gezamenlijk te koken, eten, spelletjes etc. te doen. Daarnaast is ook een ruimte met een wasmachine en droger, waarvan je gebruik kan maken. Het kantoor voor het begeleidingsteam is hier ook aanwezig.

Voor de begeleiding bij ons ouderinitiatief heb je een beschikking Beschermd Wonen met Pgb (Wmo) van de gemeente Veenendaal nodig. Daarnaast sluit je zelf een huurovereenkomst af met de woningcorporatie, stichting Patrimonium woonservice.

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen wonen in een ouderinitiatief van De Grasboom, is actieve deelname van je ouders en/of naast betrokkenen.

Meer informatie over de locatie en het wonen bij  Grasboom Veenendaal kun je vinden op de nieuwe website.

Wil je graag zelfstandig wonen met passende begeleiding die je denkt nodig te hebben? Stuur een bericht met vermelding van je naam en inschrijfnummer bij De Grasboom. wlcinfo@grasboomveenendaal.nl  Wanneer je nog vragen kan je natuurlijk ook een berichtje sturen.

Bij toewijzing van de woning is er sprake van toetsing aan het bewonersprofiel van Grasboom Veenendaal en er vindt ook een intakegesprek plaats.

Daarnaast is de inschrijving op de wachtlijst  bij Stichting De Grasboom een voorwaarde. Sta je nog niet op de wachtlijst, dan kun je je hier aanmelden

NB.
Inschrijven voor deze woning was mogelijk tot 15 februari jl . Hoewel de intake- woningtoewijzings-procedure voor enkele kandidaten is gestart, kan het toch zinvol zijn om te reageren als je belangstelling hebt. De intake-commissie kan dan contact opnemen in geval er geen kandidaat voor de woning is gevonden. 

__________________________________________________________________________________________________

Grasboom Veenendaal is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) die zelfstandig willen wonen. Ons ouderinitiatief is gebaseerd op neutrale grondslag met respect voor ieders levensovertuiging.

Grasboom Veenendaal is aangesloten bij De Grasboom https://degrasboom.nl

Deze site is bedoeld om woningzoekenden die ingeschreven staan bij de Grasboom, toekomstige bewoners, ouders, de WERV-gemeenten en andere belangstellenden, te informeren over dit woonproject in Veenendaal

2014-09-27 16.08.41-2

 

 

De feestelijke opening vond plaats op 27 september 2014

 

 

 

 

Ons project (gestart in voorjaar 2014) ligt aan de rand van de Gemeente Veenendaal op de bovenste verdieping van een appartementencomplex. Het is er rustig en landelijk. Op onze verdieping wonen 11 vrouwen en mannen, variërend in leeftijd van 25 tot 33 jaar (gemiddelde leeftijd is 28 jaar) en ieder zelfstandig in hun eigen appartement. Alle appartementen zijn momenteel bewoond.
De bewoners studeren, werken of doen vrijwilligerswerk. Zij hebben soms hulp nodig bij het vinden en behouden van een goede dagbesteding. Vrijwel alle bewoners hebben inmiddels een zingeving buitenshuis gevonden.
De bewoners ervaren hun woonomgeving als veilig. Hulp vragen aan de begeleiding of hen benaderen met een vraag, wordt makkelijk gedaan. De bewoners zien zich als een groep individuen die regelmatig iets samen doet, zoals samen eten en activiteiten in het weekend. Gezamenlijk iets doen is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd. De begeleiders zijn alert op vereenzaming.
Wij vinden het groeien naar zelfstandigheid belangrijk. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt en dit kan op den duur tot uitstroom leiden. Er is geen tijd afgesproken waarop een bewoner moet uitstromen.
Ook verlangen wij van bewoners en ouders om een bijdrage te leveren aan hun woonomgeving en de organisatie. Ouders zijn (ieder op hun eigen manier en naar draagkracht) daarom actief betrokken. De leden van het bestuur en woon-, WMO-, zorg- en pr- commissies hebben ieder een eigen taak. Onze ouders vormen een groep; samen de schouders eronder.

Heeft u belangstelling voor Grasboom Veenendaal?  

Neem dan contact op met ons op via info@grasboomveenendaal.nl

 

Nieuwsflits